Artykuł z serwisu www.cogito.com.pl

Wypracowanie: Człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą? (Blaise Pascal). Kondycja człowieka w filozofii i poezji baroku.

Co jest najważniejszym tematem literatury i filozofii? Człowiek. Omawiany temat wypracowania także każe o nim pisać. Słowo kondycja oznacza stan, położenie, warunki bytu. Problem ludzkiej kondycji może więc obejmować różnorodne elementy, np.: ? miejsce człowieka w świecie, stosunek do otaczającej rzeczywistoś-ci, ? relację człowiek ? Bóg, ? sposób, w jaki ludzie postrzegają samych siebie (Jesteśmy słabi czy silni? Samodzielni czy zależni? Jaki zakres ma nasza wolność?).