Artykuł z serwisu www.cogito.com.pl

Prezentacja: Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach.

Co to jest kamienica i kto w niej mieszka? Kamienica jako przestrzeń życiowa, różne funkcje tej przestrzeni.