Piątek, 24 Lutego 2017. Imieniny: Macieja, Bogusza

Wyszukaj zaawansowane
Teraz w Cogito
Archiwum
W tym numerze „Cogito”

GOŚĆ NUMERU - Antek Smykiewicz; NA TEMAT - Jak będzie wyglądać świat? WARSZTATY TWÓRCZE - Być jak Coco Chanel; TRENUJ Z COACHEM - Znajdź swoje miejsce w zespole; STUDIA - Dla kogo jest socjologia?

Znajdź uczelnię

Typ uczelni:
Województwo:
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Szukana fraza:

Kurs pisania

NAJNOWSZE ARTYKUŁY: Prezentacje - wzory

Prezentacja: xx wiek i współczesność

komentarzy: 1
Dwudziesty wiek to rozdział już zamknięty. Skłania do podsumowań, refleksji ? bo jest jeszcze nasz, wszyscy się w nim urodziliśmy. Określ problem i sprecyzuj swoje ujęcie. Można na przykład prezentować wiele według historycznej biografii wieku: ? wydarzenia historyczne w literaturze, ? rzeczywistość codzienna w literaturze, ? oceny, ujęcia metaforyczne.

Prezentacja: wieś

komentarzy: 1
Wieś to ostatnio modny temat. Bo: ucieczka od cywilizacji, przestrzeń niezatruta, bo: wieś polska a Europa, bo: postulat równych szans dla młodzieży wiejskiej i miejskiej. Zachęcamy do przeglądu materiału literackiego o wsi, a materiał jest bogaty?

Prezentacja: utopia

komentarzy: 1
Kreowanie nowych światów jest zaprzeczeniem mimetyczności. Antyczna zasada mimesis mówiła o naśladowaniu natury. W utworach respektujących tę zasadę świat jest odbiciem tego, który istnieje realnie. Artystom nie wystarcza jednak odtwarzanie. Jest w nich wielka potrzeba pokonywania ograniczeń, tworzenia czegoś nowego. Stąd literatura kreacyjna ? dzieła tego typu nie są zapisem otaczającego świata, ale raczej wyobraźni pisarza. A ta jest przecież nieograniczona? Twórcy budują więc nowe światy zaludnione przez postacie inne niż ludzie i rządzące się innymi zasadami.

Prezentacja: tolerancja

komentarzy: 1
Tolerancja w dobie zjednoczenia się z Europą może stać się ważnym zagadnieniem. Choć termin dotyczy wielu sfer (tolerancja wszak może być i w sferze obyczajów, i religii, i poglądów politycznych, i orientacji seksualnych), -zachęcamy do oglądu zagadnienia poprzez pryzmat tolerancji innych narodów. A temat to szerszej literaturze i kulturze nieobcy.

Prezentacja: śmierć

komentarzy: 2
Motyw śmierci wydaje się poważny i filozoficzny. Ale tak naprawdę jest jednym z tych najbardziej interesujących: każda epoka, każda społeczność -zaznaczała temat śmierci w tworzonych przez siebie tekstach kultury. Nie zawsze ponuro: bywało, że śmierć traktowano z humorem, a przerażające widmo uczynił z niej dopiero romantyzm. Jest o czym mówić i jest czego się uczyć?

Prezentacja: Szczęście

komentarzy: 3
Szczęście to temat uniwersalny i bliski chyba każdemu człowiekowi. Każdy z nas ma jednak swoją wizję szczęścia, każda epoka literacka inaczej je pojmuje i do innego ideału dążą jej bohaterowie. Warto prześledzić różne koncepcje szczęścia i różne literackie przepisy na jego osiągnięcie.

Prezentacja: Samotność

komentarzy: 1
Samotni w tłumie. Sto lat samotności, Samotność długodystansowca. Czy samotność jest cechą współczesności? Nie ? nie tylko. Świadczy o tym przegląd literatury od Biblii po wiek XX. Ale w istocie to temat uniwersalny i problem nieprzemijający.

Prezentacja: powroty

komentarzy: 0
Powrót jest dość częstym motywem epickim, lirycznym i filmowym. Niejednokrotnie łączy się z toposem podróży, wędrówki, ale nie jest to warunek konieczny. Bywają powroty szczęśliwe, lecz również pełne gorzkich rozczarowań, euforyczne i dramatyczne, powroty przegranych i zwycięzców etc.

Prezentacja: Poprzednicy i następcy ? pokolenia literackie

komentarzy: 0
W tej powtórce zestawiamy ze sobą epoki i nurty pod wieloma względami od siebie różne, często też bardzo odległe w czasie. O tym, że będą sąsiadować ze sobą w tym przeglądzie, decyduje jedno: ogólne podobieństwo stosunku do poprzedników czy ? zwłaszcza w wieku XX ? do równocześnie piszących ?konkurentów? z innych nurtów czy szkół. Jednocześnie zachęcamy do zastosowania takiego właśnie ujęcia w Waszej ewentualnej prezentacji ? pozwoli to Wam sprytnie uniknąć śmiertelnie nudnej chronologicznej wyliczanki.

Prezentacja: Polskość i europejskość

komentarzy: 0
Czy nasza kultura jest zaściankowa, hermetyczna, niezrozumiała dla Europy i świata, czy przeciwnie ? zawsze była uniwersalna? Wydaje się, że zdecydowanie łatwiej i precyzyjniej jest nam określić polskość. Podświadomie słysząc to pojęcie, wyobrażamy sobie biały dworek szlachecki, szarże ułańskie, powstańcze zrywy, brawurowy, często spektakularny patriotyzm czy wir par tańczących poloneza. Zdecydowanie mniej ostra wydaje się europejskość. Bo i cóż to takiego? Gdzież szukać jej korzeni ? czy w Basenie Morza Śródziemnego, a może w romantyzmie Północy? Dyskusyjna jest także kwestia, gdzie przebiegają granice między tym, co swojskie, ojczyźniane, a pewną duchową i kulturalną wspólnotą, dziedzictwem dorobku myśli i wyobraźni, wspólnym dla Starego Kontynentu. Do jakiej prezentacji?

Prezentacja: rzeczywistość

komentarzy: 0
Współczesna, namacalna, otaczająca autora rzeczywistość jako temat utworu literackiego. Jest nim niemal zawsze ? zarówno kiedy twórca stawia sobie za podstawowy cel opis świata i jego zjawisk (realizm, naturalizm), jak i wtedy, gdy stanowi tylko tło utworu. Dzieła pisarzy to przecież teksty kultury ? oprócz treści artystycznych zawierają też świadectwo swoich czasów: poglądów, mód, procesów historycznych, zmian cywilizacyjnych itp. Teksty literackie są więc niezwykle często zapisem rzeczywistości ? pozostaje tylko uchwycenie tego, jaka to jest rzeczywistość i w jaki sposób jest opisana.

Prezentacja: Rozstanie

komentarzy: 0
Motyw rozstania zwykle wpleciony jest w temat związany z miłością, zdradą, losami bohaterów literackich. Może też jednak pojawić się jako konkretny temat prezentacji. Dlatego warto prześledzić losy bohaterów literackich także pod tym kątem.

Prezentacja: Romantyzm a spadkobiercy

komentarzy: 0
Romantyzm ? to według niektórych najważniejsza polska epoka. Ta epoka pojawia się w prezentacjach dość często, a tematem interesującym są nie tylko romantyczne wizje, dokonania, postacie i dzieła, ale dialog wszystkich późniejszych polskich pokoleń z dziedzictwem romantyków. I do tego trzeba się przygotować.

Prezentacja: Polska i Polacy

komentarzy: 0
Motyw Polska i Polacy wpisuje się w krąg zagadnień narodowych, szczególnie ważnych w specyficznych momentach dziejowych. Dziś też jest to temat szczególnie istotny, bo w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej dyskutuje się o kwestii zachowania naszej narodowej tożsamości i odrębności.

Chmurka tagów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronie cogito.com.pl, w części WIRTUALNEJ REDAKCJI.
© Agencja Wydawnicza AGA-PRESS. Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape.