Poniedziałek, 20 Lutego 2017. Imieniny: Leona, Ludomiła

Wyszukaj zaawansowane
Teraz w Cogito
Archiwum
W tym numerze „Cogito”

GOŚĆ NUMERU - Antek Smykiewicz; NA TEMAT - Jak będzie wyglądać świat? WARSZTATY TWÓRCZE - Być jak Coco Chanel; TRENUJ Z COACHEM - Znajdź swoje miejsce w zespole; STUDIA - Dla kogo jest socjologia?

Znajdź uczelnię

Typ uczelni:
Województwo:
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Szukana fraza:

Kurs pisania

NAJNOWSZE ARTYKUŁY: Wypracowania

Wypracowanie: Portrety władców starożytnych w świetle znanej Ci literatury i filmu

komentarzy: 1
Władza to zagadnienie uniwersalne. Pamiętaj, by podczas rozważań oceniać je również z punktu widzenia współczesnego człowieka. Własne zdanie czyni pracę nieszablonową. Przykłady wydarzeń dziejących się wokół Ciebie, a związanych z tematem, również urozmaicą pracę. Znajomość antyku przyda się do rozważań na temat władzy. Władcy byli bohaterami antycznych tragedii, a dylematy władzy ? tematem tragedii i rozpraw filozoficznych.

Wyspracowanie: Jakie zagrożenia niesie współczesność? Poezja i dramat powojenny o niepokojach człowieka naszych czasów

komentarzy: 0
Zwróćmy uwagę na ograniczenie ?gatunkowe?: mamy pisać tylko o poezji i dramacie, choć zapewne moglibyśmy napisać wiele również o prozie, a także o filmie, sztukach plastycznych. Ewentualnie możemy nawiązać do tych dziedzin we wstępie lub zakończeniu, trzon pracy powinny jednak stanowić refleksje o dramacie i poezji. I tu drugie ograniczenie ? czasowe. Interesują nas w tej pracy tylko dramat powojenny i powojenna poezja, choć... i utwory sprzed 1945 r. sporo mówią o wciąż aktualnych zagrożeniach (np. Szewcy Witkacego o przewrotach społecznych, rewolucji, totalitaryzmie).

Wypracowanie: Czy cierpienie ma sens? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do postaci z ?Biblii? i antyku

komentarzy: 4
Temat ten wymaga własnych opinii. Zastanów się na przykład nad tym, czy postawa tych, którzy poświęcają własne szczęście dla dobra ludzkości jest Ci bliska. Trzeba również wspomnieć o sposobach, w jakich twórcy opisują bolesne doświadczenia. Możliwości opisu jest wiele ? od poetyckich, metaforycznych, po dokumentujące czy wręcz naturalistyczne.

Wypracowanie: Wybrane portrety kobiece z literatury polskiego międzywojnia

komentarzy: 0
Temat sugeruje, że można skupić się na wybranych postaciach, niekoniecznie pierwszoplanowych. Dla jednych może ciekawa jest postać służącej uwiedzionej przez pana (Granica), dla innych tolerującej mężowską zdradę Elżbiety, a może warto napisać o pani Barbarze z Nocy i dni albo o Żańci, Cecylii Kolichowskiej z Granicy. Pomysłem na pracę może okazać się klasyfikowanie kobiet na różne grupy, np. szczęśliwe i zawiedzione, żony i kochanki, kobiety z różnych grup społecznych...

Wypracowanie: Bohaterowie literatury polskiego dwudziestolecia w poszukiwaniu sensu życia

komentarzy: 0
Temat dość szeroki. Ma wprawdzie ściśle zakreślone ramy czasowe, ale pozostawia pewną dowolność interpretacji. Ci, którzy lepiej czują się w literaturze dwudziestolecia traktującej o psychologii człowieka, mogą skupić się na postaciach Niechciców czy Róży Żabczyńskiej. Ci, których pociąga powieść polityczna, mogą skupić się np. na Przedwiośniu. Warto jednak pokazać jak najszersze spektrum poszukiwań celów życia. Może chodzić o miłość, sztukę, pracę czy ojczyznę.

Wypracowanie: Szczęśliwa czy nie? Obraz rodziny w literaturze dwudziestolecia międzywojennego

komentarzy: 3
Temat podobny do wielu maturalnych. Motyw domu rodzinnego, dzieciństwa, dojrzewania, relacji między dziećmi a rodzicami powraca na egzaminie dojrzałości. Zwykle obejmuje jednak kilka epok. Tu, na sprawdzianie, zadaniem ucznia jest jedynie odwołanie się do omawianej niedawno literatury dwudziestolecia. Przykłady? Dużo. Modna w dwudziestoleciu powieść psychologiczna eksponuje dom, rodzinę, dzieciństwo, bohaterów. Stopień trudności? Temat raczej łatwy. Ale, uwaga! Należy odpowiedzieć na pytanie w nim zawarte! Zadaniem piszącego jest właśnie formułowanie odpowiedzi, a nie streszczanie omawianych w szkole utworów o rodzinie.

Wypracowanie: Jak rozumiesz zdanie ?Katedra gotycka jest tekstem kultury??

komentarzy: 0
Zanim przystąpisz do pisania, przejrzyj albumy poświęcone historii architektury (najlepiej sakralnej) lub choćby obejrzyj zdjęcia gotyckich katedr zamieszczone w podręczniku lub encyklopedii. Przypomnij sobie ważne pojęcie, jakim jest tekst kultury. Czy umiesz podać choćby intuicyjną definicję tego pojęcia? Bardzo ważne jest, abyś odpowiedział na pytanie, jak rozumiesz zawartą w temacie tezę. Nie musi to być odpowiedź wzorowana na podręcznikowych definicjach, lecz Twoja własna. Potraktuj to zdanie jako jeden wers wyrwany z kontekstu jakiegoś wiersza. Jest wtedy szansa (duża!), że odpowiedź na to pytanie może być bardzo ważnym, ciekawym elementem Twojej pracy.

Wypracowanie: Realizm czy groteska? Który ze sposobów przedstawiania świata w utworze literackim jest Ci najbliższy?

komentarzy: 0
Temat trudny, z gatunku teoretycznoliterackich. Wymaga znajomości i zrozumienia pewnych pojęć, takich jak realizm i groteska, orientacji w historii literatury, umiejętności interpretacji utworów oraz formułowania własnych sądów i uzasadniania ich. Trzeba umieć dokonać wyboru: realizm czy groteska i uzasadnić go na konkretnych przykładach.

Wypracowanie: Pisarze międzywojnia o codzienności. Omów problem na wybranych przykładach

komentarzy: 0
Temat dość łatwy, ale może nienasuwający się od razu, tak jak zagadnienia związane z totalitaryzmem. Jednak bardzo ważny! Można by przywołać wiele dzieł ? temat jednak sugeruje, że trzeba wybrać tylko niektóre i omówić rolę codzienności w nich. Wybierzmy, oczywiście, te utwory, które znamy najlepiej. I nie streszczajmy ich, tylko odnieśmy się do problemu! Możemy pisać zarówno o Nocach i dniach, jak i poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zadbajmy o różnorodność wybranych tekstów. Wyciągnijmy wnioski. I tylko jedno ograniczenie: to muszą być utwory z epoki, nie można pisać o Lalce czy Nad Niemnem.

Wypracowanie: Święty Aleksy i święty Franciszek z Asyżu ? dwa modele świętości. Który z nich jest Ci bliższy?

komentarzy: 4
Mamy tu do czynienia z charakterystyką porównawczą, dwóch modeli świętości, dwóch zupełnie odmiennych dróg do zbawienia. Ideały głoszone przez św. Franciszka z Asyżu i jego postawa okazały się trwalsze. Łatwiej nam zachwycić się radosną, pełną prostoty i miłości do całego świata postawą niż umartwianiem się, znoszeniem upokorzeń, samotnością, dobrowolnym skazywaniem się na cierpienie. Trudniej nam zrozumieć i zaakceptować postawę św. Aleksego. Pamiętaj, by nie tylko zaprzezentować dwa modele świętości, ale także skomentować je, odnieść się do nich, nie pominąć zawartego w temacie pracy pytania, który model świętości jest Ci bliższy. Przyzwyczailiśmy się do rozpatrywania tych modeli świętości jako przeciwstawnych sobie, zupełnie odmiennych. Takie ich rozumienie jest jak najbardziej prawidłowe, zauważ jednak, że mamy do czynienia także z podobieństwami. Obaj święci zdecydowali się zachować śluby czystości, obaj rozdali swoje majątki ubogim i sami zdecydowali się na ubogie, pozbawione wygód życie. Zauważamy podobieństwa także w ich żywotach ? obaj pochodzili z zamożnych rodów i obaj przeżyli szczęśliwe, dostatnie, wolne od trosk dzieciństwo i młodość.

Wypracowanie: ?Przychodzimy na świat z wyrokiem śmierci? (Seneka).Obraz śmierci w wiekach średnich

komentarzy: 2
Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie domowe. Nietrudno je napisać, jeśli zna się materiał. Wystarczy wymienić i pokrótce scharakteryzować średniowieczne ujęcia śmierci w literaturze i sztuce. Można posunąć się dalej i dać własny komentarz do słów Seneki.

Wypracowanie: ?Tu leży rycerz, co walczył bez trwogi i żył bez skazy?. Słowa Juliana Ursyna Niemcewicza uczyń podstawą do rozważań o średniowiecznym r

komentarzy: 0
Po opracowaniu lektury pt. Pieśń o Rolandzie, a także po lekcjach o wzorcach parenetycznych, bardzo prawdopodobny jest właśnie taki temat. Musisz wykazać się w nim wiedzą o średniowiecznych ideałach, ze szczególnym uwzględnieniem rycerza, ale też własnym zdaniem i umiejętnością formułowania sądów. Zwróć uwagę, że w poleceniu jest zawarta ważna wskazówka ? praca ma dotyczyć rozważań na temat średniowiecznych rycerzy, nie może to być wyłącznie ich opis. Już we wstępie możesz wyraźnie zaznaczyć, jakie jest Twoje zdanie na temat ideału rycerza. Dużo ciekawsze wydaje się bowiem poznanie duszy wymienionych postaci, dyskusja o wyborach i systemie wartości niż opowiadanie o kolejnych postaciach.

Wypracowanie: Różne oblicza totalitaryzmu w utworach dwudziestolecia międzywojennego

komentarzy: 0
Temat bardzo obszerny, przekrojowy, ale chyba nietrudny. Wymaga dobrej znajomości literatury dwudziestolecia: polskiej i światowej.

Wypracowanie: Dlaczego średniowiecze możemy nazwać epoką krzyża i miecza?

komentarzy: 0
Masz pewną tezę i musisz ją udowodnić, dobierając uzasadnione argumenty. We wstępie dobrze byłoby wyjaśnić, co rozumiesz przez symbole krzyża i miecza, do jakich wartości się one odwołują. Zauważ, że w tym temacie możesz wykorzystać nie tylko literaturę (hagiografia, epos rycerski, romans rycerski). Dobre wrażenie wywoła znajomość (choć w niewielkim stopniu) zagadnień historycznych i kulturowych, dotyczących tej epoki.

Chmurka tagów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronie cogito.com.pl, w części WIRTUALNEJ REDAKCJI.
© Agencja Wydawnicza AGA-PRESS. Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape.