Poniedziałek, 20 Lutego 2017. Imieniny: Leona, Ludomiła

Wyszukaj zaawansowane
Teraz w Cogito
Archiwum
W tym numerze „Cogito”

GOŚĆ NUMERU - Antek Smykiewicz; NA TEMAT - Jak będzie wyglądać świat? WARSZTATY TWÓRCZE - Być jak Coco Chanel; TRENUJ Z COACHEM - Znajdź swoje miejsce w zespole; STUDIA - Dla kogo jest socjologia?

Znajdź uczelnię

Typ uczelni:
Województwo:
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Szukana fraza:

Kurs pisania

NAJNOWSZE ARTYKUŁY: Szkoła pisania - matura p. podstawowy

Zestaw ćwiczeń do wypracowania 13

komentarzy: 0
- Ważnym elementem pracy pisemnej jest umiejętne rozpoczęcie nowego akapitu, wprowadzenie nowej myśli. Podaj przykłady takich zdań, które pozwalają na płynne przejście, gdy chcemy omówić kolejny utwór. Zastanów się nad wyrażeniami mniej szablonowymi niż: Przejdźmy do następnego utworu, którym jest... - Najwięcej problemów przy pisaniu wypracowania stwarza najczęściej wstęp. Wymyśl kilka uniwersalnych konceptów na rozpoczęcie pracy.

Zestaw ćwiczeń do wypracowania 12

komentarzy: 0
- Wyobraź sobie, że musisz napisać wypracowanie o motywie podróży w literaturze polskiej. Jakie utwory (nie zapomnij o podaniu imienia i nazwiska autora) uwzględniłbyś w swojej pracy? Podaj trzy przykłady. - Napisz wstęp do wypracowania na temat motywu przemijania w literaturze staropolskiej.

Zestaw ćwiczeń do wypracowania 11

komentarzy: 0
- Jak zastąpiłbyś sformułowanie ?cechą charakterystyczną utworu jest...?? - Wyobraź sobie temat: Walka z formą i schematem w literaturze. Na jaki utwór powołałbyś się w pierwszej kolejności? Spróbuj napisać kilka zdań uzasadniających. - Przeczytaj fragment wiersza Kazimierz Przerwy-Tetmajera i odpowiedz, z jakim rodzajem liryki mamy tu do czynienia?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania 10

komentarzy: 0
- Wymień dwa związki frazeologiczne ze słowem ?ręka?. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez Ciebie związków. - Z którą epoką literacką kojarzy ci się termin ?symbolizm?? Spróbuj krótko wyjaśnić to pojęcie, podaj też jakiś przykład literackiego symbolu. - Jak rozumiesz określenie ?dulszczyzna?? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 9

komentarzy: 0
- Jakie informacje powinien zawierać wstęp do pracy: Piętno Fatum w kreacjach postaci z ?Antygony? Sofoklesa? - Jakim środkiem stylistycznym (i w jakim celu) posłużył się autor? - Jak zastąpiłbyś zwrot ?kompozycja utworu?? - Jakie utwory wykorzystałbyś, omawiając temat absurdu w literaturze? -Jak zacząłbyś swoje rozważania na temat: Człowiek wobec rzeczywistości, w której przyszło mu żyć?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 8

komentarzy: 0
- Wymień kilka charakterystycznych cech literatury barokowej. - Jak rozumiesz słowa Mickiewicza z "Romantyczności"? - Wymień przynajmniej trzech polskich malarzy tworzących w epoce Młodej Polski. - Wyjaśnij znaczenie łacińskich maksym - Podaj po dwa synonimy słów: gracja, integracja, bagatela, brawura

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 7

komentarzy: 0
- Zastąp słowa ?autor? i ?bohater? znanymi Ci synonimami. - ?Uważam, że...? to często powtarzane sformułowanie. Jakich słów użyłbyś zamiennie? - Co znaczą: analogia, antynomia, deformacja, eskalacja, spektakularny? - Jakie znasz rodzaje przenośni (podaj przykłady)? - Jak nazywa się użyta figura stylistyczna i czym się charakteryzuje?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 6

komentarzy: 0
- Czego dotyczy refleksja wyrażona w liryku Stanisława Balińskiego pt. Staw? - Wymyśl dwa porównania z użyciem słowa ?niebo?. - Jak rozumiesz Arystotelesa: ?Wszystkie nauki są potrzebniejsze od filozofii, ale żadna nie jest lepsza?? - Sformułuj dwa argumenty za lub przeciw obecności dzieł Adama Mickiewicza w kanonie lektur szkolnych. - Których twórców zaliczamy do epoki Młodej Polski?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 5

komentarzy: 0
- 5 zagadnień do tematu: Ścieranie się postawy oświeceniowej i romantycznej w ?Odzie do młodości?. - Wpisz wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie i uzupełnił zdania, by powstały związki frazeologiczne. - Do jakiego utworu odwołuje się Broniewski w Balladach i romansach? Jak nazwiesz takie odwołanie? - Jak przedstawiona została wizja człowieka u Blake i Mickiewicza - Miłość niejedno ma imię. Wymyśl trzy warianty wstępu.

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 4

komentarzy: 0
- Utwórz dwa zdania z użyciem wyrazu ?arogancki?. - Podaj sytuację, w której uzasadnione byłoby użycie przysłowia: Daj mu palec, a on całą rękę chwyta. - Podaj po jednym antonimie do następujących wyrazów: mędrzec, drogo, głodny, twardy, cisza. - W kilku zdaniach zinterpretuj wiersz Marii Pawlikowkiej-Jasnorzewskiej pt. Miłość. - Dokończ zdanie: Przyjaźń to według mnie?

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 3

komentarzy: 0
- Napisz wstęp do wypracowania: Wykaż na przykładach ponadczasowy charakter przypowieści biblijnych. - Przeczytaj liryk Adama Mickiewicz, Polały się łzy... o dokończ zdania - Kim jest osoba mówiąca i z jakiej perspektywy ogląda świat w wierszu Lasem K. Baczyńskego? - Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. Wyjaśnij krótko, jak rozumiesz tę myśl. - Podaj synonimy słów: mityczny, oportunizm, krzewić

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 2

komentarzy: 0
- Wymień trzy związki frazeologiczne ze słowem ?serce?. - Wymień (podając imię i nazwisko) pięciu autorów wierszy dla dzieci. - Napisz wstęp do wypracowania: Czy Makbet jest bohaterem tragicznym? - Jaka główna myśl zawarta została w wierszu Czesława Miłosza Dar? - Krótko wyjaśnij znaczenie wyrazu ?makabryczny?.

Zestaw ćwiczeń do wypracowania na maturze 1

komentarzy: 0
- Napisz wstęp do tematu: ?Pieśni? Jana Kochanowskiego wyrazem światopoglądu człowieka renesansu. - Ułóż trzy różne zdania z użyciem słowa irracjonalny. - Podaj jak najwięcej synonimów słów: ogólny; wstępny; życiorys, świat; opisywać. - ?Cierpienie daje prędką dojrzałość?. Przedstaw w kilku zdaniach własne rozumienie tej myśli. - Zastanów się, jak rozumiesz słowo doskonałość. Rozwiń zdanie: Doskonałość to...

Chmurka tagów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronie cogito.com.pl, w części WIRTUALNEJ REDAKCJI.
© Agencja Wydawnicza AGA-PRESS. Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape.