Poniedziałek, 20 Lutego 2017. Imieniny: Leona, Ludomiła

Wyszukaj zaawansowane
Teraz w Cogito
Archiwum
W tym numerze „Cogito”

GOŚĆ NUMERU - Antek Smykiewicz; NA TEMAT - Jak będzie wyglądać świat? WARSZTATY TWÓRCZE - Być jak Coco Chanel; TRENUJ Z COACHEM - Znajdź swoje miejsce w zespole; STUDIA - Dla kogo jest socjologia?

Znajdź uczelnię

Typ uczelni:
Województwo:
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Szukana fraza:

Kurs pisania

NAJNOWSZE ARTYKUŁY: Słownik prezentacji

Słownik prezentacji: rzeczywistość

komentarzy: 0
Współczesna, namacalna, otaczająca autora rzeczywistość jako temat utworu literackiego. Jest nim niemal zawsze ? zarówno kiedy twórca stawia sobie za podstawowy cel opis świata i jego zjawisk (realizm, naturalizm), jak i wtedy, gdy stanowi tylko tło utworu. Dzieła pisarzy to przecież teksty kultury ? oprócz treści artystycznych zawierają też świadectwo swoich czasów: poglądów, mód, procesów historycznych, zmian cywilizacyjnych itp. Teksty literackie są więc niezwykle często zapisem rzeczywistości ? pozostaje tylko uchwycenie tego, jaka to jest rzeczywistość i w jaki sposób jest opisana.

Słownik prezentacji; kłótnie,spory,waśnie

komentarzy: 1
Buntowanie się przeciwko zastanemu porządkowi świata jest przywilejem młodych od zawsze. Mówi się, że kłótliwość to nasza cecha narodowa. Literatura opisuje spory polskich szlachciców, którzy z byle powodu sięgali po szabelkę? Ujęć tego tematu może być wiele. Warto zwrócić uwagę na kłótnie o kształt literatury pomiędzy przedstawicielami pokoleń literackich.

Słownik prezentacji:Śmierć

komentarzy: 1
Motyw śmierci wydaje się poważny i filozoficzny. Ale tak naprawdę jest jednym z tych najbardziej interesujących: każda epoka, każda społeczność -zaznaczała temat śmierci w tworzonych przez siebie tekstach kultury. Nie zawsze ponuro: bywało, że śmierć traktowano z humorem, a przerażające widmo uczynił z niej dopiero romantyzm. Jest o czym mówić i jest czego się uczyć?

Słownik prezentacji:Tolerancja

komentarzy: 0
Tolerancja w dobie zjednoczenia się z Europą może stać się ważnym zagadnieniem. Choć termin dotyczy wielu sfer (tolerancja wszak może być i w sferze obyczajów, i religii, i poglądów politycznych, i orientacji seksualnych), -zachęcamy do oglądu zagadnienia poprzez pryzmat tolerancji innych narodów. A temat to szerszej literaturze i kulturze nieobcy.

Słownik prezentacji: XX wiek i współczesność

komentarzy: 0
Dwudziesty wiek to rozdział już zamknięty. Skłania do podsumowań, refleksji ? bo jest jeszcze nasz, wszyscy się w nim urodziliśmy. Określ problem i sprecyzuj swoje ujęcie. Można na przykład prezentować wiele według historycznej biografii wieku: ? wydarzenia historyczne w literaturze, ? rzeczywistość codzienna w literaturze, ? oceny, ujęcia metaforyczne.

Słownik prezentacji: Żydzi

komentarzy: 1
Sformułowania tematu Tematyka żydowska w kulturze. Swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami tekstów kultury. Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej omów na wybranych przykładach.

Słownik prezentacji: zwierzęta

komentarzy: 0
Sformułowania tematu Rola zwierząt w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów. Symbolika zwierząt w bajkach, baśniach i przysłowiach polskich. Zrealizuj temat w oparciu o wybrane utwory.

Słownik prezentacji: zbrodnia

komentarzy: 0
Sformułowania Różne sposoby przedstawiania motywu zbrodni i kary w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok.

Słownik prezentacji: wojna

komentarzy: 0
Sformułowania tematu Literatura jako świadectwo wydarzeń II wojny światowej. Omów, jaką wiedzę dotyczącą tej kwestii wyniosłeś z lektur szkolnych. Omów wpływ wojny na psychikę człowieka na podstawie utworów literackich i innych tekstów kultury. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.

Słownik prezentacji: władza

komentarzy: 1
Sformułowania tematu Różne ujęcia motywu władzy. Omów temat na podstawie wybranych utworów. Polscy władcy w ocenie polskich pisarzy i poetów. Odwołaj się do utworów różnych epok.

Słownik prezentacji: wieś

komentarzy: 0
Sformułowania tematu Obraz polskiej wsi i chłopa w Młodej Polsce. Zrealizuj temat na podstawie literatury i sztuki tego -okresu. Literacka fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów. Pochwała wsi. Rozważ, jakie wartoś-ci polskiej wsi prezentuje literatura polska?

Słownik prezentacji: wędrówka

komentarzy: 2
Sformułowania tematu Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami. Podróż i jej sens. Przedstaw na przykładzie utworów z różnych epok.

Słownik prezentacji: wesele

komentarzy: 1
Sformułowania tematu Porównaj różne ujęcia motywu wesela i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. Ślub i wesele ? omów tradycje i obyczaje obecne w literaturze.

Słownik prezentacji: warszawa

komentarzy: 0
Sformułowania tematu Wizja Warszawy i jej mieszkańców w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach. Obraz Warszawy w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

Chmurka tagów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronie cogito.com.pl, w części WIRTUALNEJ REDAKCJI.
© Agencja Wydawnicza AGA-PRESS. Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape.