Poniedziałek, 20 Lutego 2017. Imieniny: Leona, Ludomiła

Wyszukaj zaawansowane
Teraz w Cogito
Archiwum
W tym numerze „Cogito”

GOŚĆ NUMERU - Antek Smykiewicz; NA TEMAT - Jak będzie wyglądać świat? WARSZTATY TWÓRCZE - Być jak Coco Chanel; TRENUJ Z COACHEM - Znajdź swoje miejsce w zespole; STUDIA - Dla kogo jest socjologia?

Znajdź uczelnię

Typ uczelni:
Województwo:
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Szukana fraza:

Kurs pisania

NAJNOWSZE ARTYKUŁY: Motywy literackie

Motywy w prezentacjach maturalnych: Zadania sztuki i artysty

komentarzy: 0
Do połowy wieku XX artyści (w tym ? przede wszystkim ? literaci) pełnili ważniejszą niż dziś rolę w społeczeństwie jako wyraziciele różnych ważnych opinii, dość powszechnie liczono się z ich zdaniem itp. Dziś jest może i podobnie, ale tylko teoretycznie; w praktyce różne autorytety przynależne do świata sztuki i kultury wygłaszają różne opinie na temat spraw publicznych, dotyczących polityki, edukacji, kultury, ale ? przyznajmy szczerze ? mało kto się z nimi liczy. Wydaje się więc, że funkcje i role artystów i tworzonej przez nich sztuki bardzo się ostatnio zmieniły, zaś szkoła tradycyjnie próbuje bronić przeświadczenia, że nadal ranga sztuki jest bardzo duża.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Uniwersalne problemy człowieka i różne sytuacje życiowe

komentarzy: 0
To zagadnienie wydaje się dość podobne do poprzedniego, ale tak naprawdę jest szersze. Chodzi tu o tematy, które wskazują na jakieś bardziej lub mniej konkretne sytuacje życiowe i związane z nimi sposoby (czasem ? wzorce) ludzkich zachowań. Czyli ? oprócz zespołu wartości, którymi kieruje się człowiek, staje on przed jakimś problemem, który musi rozwiązać; albo ? musi dokonać zmiany w wyznawanym przez siebie dekalogu itp.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Szczęście

komentarzy: 3
Filozofowie bardzo dużo mówią o szczęściu, zastanawiają się, czy zadaniem człowieka jest bycie szczęśliwym, ale w literaturze jest stosunkowo mało wizerunków ludzi w pełni szczęśliwych. Dlaczego? ? jedna z możliwych odpowiedzi to ta, że nieszczęście jest? ciekawsze, bardziej frapujące od szczęścia; inna odpowiedź ? nieszczęścia (zło, cierpienia) jest po prostu więcej, szczególnie we współczesnym świecie. Choć i z tym zdaniem można polemizować ? niektórzy uważają, że nieszczęścia są przede wszystkim bardziej widoczne (bo to wielkie katastrofy, trzęsienia ziemi, często jakieś zupełnie nieobliczalne zdarzenia), podczas gdy szczęścia jest w życiu więcej, ale nie zauważa się go, jako czegoś bardziej zwyczajnego, codziennego, czegoś, czego nie warto w sztuce i literaturze przedstawiać.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Polska i Polacy ? naród, tożsamość narodowa

komentarzy: 0
Kto podjął się prezentowania tematu o Polsce i Polakach ? nie będzie narzekał na brak materiału!

Motywy w prezentacjach maturalnych: Kondycja człowieka współczesnego

komentarzy: 0
Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemów człowieka współczesnego lub ? odwrotnie ? uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza ? więcej materiału oraz możliwości sproblematyzowania zagadnienia. Kondycja współczesnego człowieka różni się od sytuacji człowieka w innych epokach przede wszystkim problemami, jakie dotyczą całego świata; najważniejsze z nich to: problemy polityczne ? wojny, w tym dwie światowe, rozwój totalitaryzmu ? faszyzmu i komunizmu, Holocaust. Ale to także trudne do rozwiązania kwestie moralne i światopoglądowe: względność wartości, poczucie wyobcowania człowieka z naturalnego środowiska, samotność, rozpad więzi społecznych i rodzinnych, poczucie zagrożenia i ? często ? bezsensu życia. Uważa się także, że specyficznym problemem człowieka XX i XXI wieku są kłopoty z własną tożsamością, z jasnym jej określeniem ? wszystko często się zmienia: od miejsca zamieszkania aż do ról ? męskich, kobiecych. Człowiek współczesny często nie bardzo wie, kim jest, i nie bardzo wie, z czym (kim) powinien się identyfikować, nie czuje się w świecie bezpieczny.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Wędrówka, podróż ? przemiana

komentarzy: 1
To jeden z najdawniejszych i najbardziej uniwersalnych motywów literackich. Jego poznanie może przydać się także i przy realizacji innych tematów. Źródła tego motywu znajdujemy w tekstach najdawniejszych ? mitach, Biblii. Jedna z pierwszych literackich realizacji to Odyseja Homera, ukazująca Odysa jako człowieka, który podczas swej dziesięcioletniej podróży ulega przeróżnym przemianom, doświadcza wielu uczuć, sprawdza sam siebie i wystawiany jest na próby ? z całą pewnością, kiedy dociera do Itaki, jest już innym człowiekiem, niż był na początku swej wędrówki.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Śmiech, żart, groteska

komentarzy: 0
To nie jest temat szczególnie typowy. Właśnie dzięki tej swojej nietypowości może być nieco trudniejszy, bo zwraca uwagę na takie aspekty literatury, o których w szkole mówi się stosunkowo -rzadko. Dlatego lepiej, aby temat związany z tymi zagadnieniami wybierali ci maturzyści, którzy dobrze znają lektury ? bo trudniej tu będzie odwołać się do stereotypów znanych z lekcji czy opracowań, a trzeba będzie bardziej samodzielnie wysnuwać wnioski.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Przeszłość ? tradycja ? korzenie

komentarzy: 0
Przeszłość i tradycja w kulturze mogą mieć swoje skrajnie różne interpretacje. Z jednej strony mogą być traktowane jako źródła cierpienia i frustracji ? ograniczenia bohatera uniemożliwiające mu widzenie egzystencji w poczuciu wolności. Z drugiej strony ? kontrastowo ? mogą być źródłem poczucia ładu, sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa. Prezentacje z tym zagadnieniem związane mogą dotyczyć zarówno spraw wielkich, o podstawowym dla dziejów ludzkości znaczeniu, jak też kwestii bardziej indywidualnych, wpływających na pojedynczych ludzi ? znaczenie domu rodzinnego, środowiska, spraw lokalnych.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Marzenia ? idealizm

komentarzy: 0
Jak dobrze przyjrzeć się literaturze ? przykładów do wykorzystania znajdzie się wiele; warunek jest ten, że warto by je dobrze znać, raczej z własnej lektury, nie z opracowań. Nawet w bardzo konkretnych epokach, nastawionych na jasne określanie celów i realizowanie ich, pojawia się zjawisko marzeń, idealizmu, życia ? snu. Jednak generalnie zagadnienia takie raczej nie poddają się chronologii i dlatego ich opracowanie zdecydowanie wymaga podejścia przekrojowego, czyli korzystania z przykładów z różnych epok.

Motywy w prezentacjach maturalnych: Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło)

komentarzy: 0
Taki problem istnieje w kulturze od jej początków. Czym się w życiu kierować? Czy wartości są jasno, jednoznacznie, raz na zawsze określone, czy też ? względne, zależne od epoki, mody, a może innych jeszcze czynników? Istnienie pewnych wartości zależne jest od czasów, w których są wyznawane; np. średniowieczne pojęcie honoru bardzo się różni od współczesnego. Lansowane wówczas wzorce osobowe (rycerza, świętego, dobrego władcy) nie spotkałyby się z zainteresowaniem ludzi XX wieku. Waga pewnych innych wartości jest podkreślana w zależności od sytuacji historycznej ? wpływa ona np. na ewoluowanie pojęcia patriotyzmu. Inny jest tyrtejski, pełen poświęcenia patriotyzm polskich romantyków, inny lansowany był np. przez pozytywistów, wiążących go bardzo silnie z etosem pracy i odpowiedzialności.

Chmurka tagów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronie cogito.com.pl, w części WIRTUALNEJ REDAKCJI.
© Agencja Wydawnicza AGA-PRESS. Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape.